Chi tiết bài viết

Xuất Khẩu Hàng FCL & LCL

Hàng Lẻ ( Less Than Container Load (LCL)

Hàng hóa của bạn sẽ được chất vào một trong những container chuyên dụng trong bãi tập kết và sẽ được kết hợp với các bên khác để gom đủ hàng vào cont.Có thể sẵn sàng vận chuyển khi cần mà không phải chờ đợi để chất đầy một container. Đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng tiến độ không ảnh hưởng cho chuỗi cung ứng của bạn.

Door to Door

Sử dụng mạng lưới rộng lớn của mình, có thể cung cấp cho bạn mọi tùy chọn LCL đến và đi từ tất cả các cảng chính, mang đến cho bạn giải pháp vận chuyển hàng hóa tổng thể “tận nơi”.Đảm bảo cung cấp cho bạn lựa chọn về LCL với độ tin cậy và hiệu quả về chi phí.